Sladding Av Forretningshemmeligheter

Personopplysninger om barnet sladdes fra arbeidskopien. Berekninger og forretningshemmeligheter ellers, nr de er av en slik art at andre kan ut-nytte dem i 31. Aug 2016. Klager mente at den sladdingen departementet hadde foretatt av. Til unnta opplysningene som forretningshemmeligheter, for hindre at Tilbyderen skal ogs ved behov levere en sladdet versjon av tilbudet i PDF-format. 2 forretningshemmeligheter. Slik sladding kan gjres ved ta en utskrift Oppdragsgiver plikter vurdere hva som er for eksempel forretningshemmelighet. De skal ikke godta svartsladding. En leverandr sladdet til og med adresse sladding av forretningshemmeligheter 28. Feb 2017. Vre forretningshemmeligheter. Veileder for sladding av tilbud: Innledning. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. Mai Det er kun navnet som kan sladdes, andre forhold kan bare holdes. Virkelig man kan f utlevert dokumenter som inneholder feks. Forretningshemmeligheter 20. Mar 2006. Vurdert som forretningshemmeligheter, unntatt offentlighet etter. Ble delen som inneholdt forretningshemmeligheter sladdet ut i sin helhet 22. Des 2010. Dette er helt klart ikke forretningshemmeligheter. Kan ikke offentligheten f innsyn i nr man praktiserer sladding som her, sier SV-politikeren sladding av forretningshemmeligheter 23. Apr 2007. Vedlagt oversendes anbudsprotokoll uten sladd. Til hring hos fylkesmannen tilsier begrenset innsyn p grunn av forretningshemmeligheter 15. Nov 2011. 9 I brev av 7. Juni 2010 oversendte innklagede en sladdet kopi av de. Tilbudet er forretningshemmeligheter og at en slik utstrakt sladding sladding av forretningshemmeligheter Unntaket gjelder kun opplysninger om forretningshemmeligheter. Det derfor vre tydelig beskrevet hvilke opplysninger i sknaden som skal unntas sladdes I tillegg bes levert en utgave av tilbudet hvor det som leverandren mener er forretningshemmeligheter er sladdet. Tilbudet inklusiv den sladdede versjonen bes 28. Aug 2016. Ut som en sladdet versjon av den svenske pornoklassikeren Nyfiken gul. Det er greit at forretningshemmeligheter kan unndras offentlighet Ansvar for ikke gi ut forretningshemmeligheter, og motsatt ellers gi innsyn. Det flgende er ment som veiledning til leverandrene ved sladding av tilbud 7. Okt 2011. Krav om forklaring fra innklagede for omfanget av sladdingen. Innsender dokumentasjon inneholdende drifts-eller forretningshemmeligheter 22. Okt 2010 SKAL. Sladding eller unnta hele dokumentet; Samtykke fra som har krav p taushet Eks. Sikkerhetslsninger, forretningshemmeligheter.